پیام کوتاه

پنل پیام کوتاه قوانین و مقررات

  • ارسال پیامک ناشناس اکیدا ممنوع می باشد( پیامک ناشناس به پیامکی گفته می شود که دریافت کننده پیامک قادر به شناسایی فرستنده نباشد).
  • بيان عقايد مختلف با احترام به اصول فکري و اخلاقي ديگران و با پرهيز از توهين و فحاشي مجاز ميباشد.
  • بکار بردن کلمات خلاف شئونات اخلاقي و مذهبي ممنوع ميباشد.
  • مطالب مستهجن،افترا آميز ، دشنام و خارج از اخلاق و يا بي حرمتي به مقدسات فرهنگي و مذهبي در متن پیامک ممنوع می باشد.
  • بيان جوکهايي که منجر به اهانت به هموطنان شود و يا جوکهاي زشت و خلاف شئونات اخلاقي ممنوع می باشد.
  • از تهديد، اذيت و آزار، تجاوز وحمله به حقوق ديگران جداً خودداري نمائيد.
  • پيشنهاد و يا تشويق به هر نوع فعاليت غير قانوني ممنوع ميباشد.
  • از آنجائيكه اين نرم افزار فقط جهت تسریع در اطلاع رسانی سریع تر به مشتریان , دوستان و غیره می باشد هر گونه استفاده غیر مجاز که مطابق با قوانین فوق و کشور نباشد سبب مسدود شدن حساب و ارجاع به مراجع قانونی خواهد شد.